لطفا صبر کنید
در حال بارگزاری صفحه اصلی لطفا صبر کنید...
شما در حال مشا هده یکی از صفحات داخلی سایت می باشید در صورتی که به صورت خودکار به صفحه اصلی منتقل نمی شوید از لینک زیر استفاده نمایید

ورود به صفحه اصلی فروشگاه

نقشه سایت

خرید کیهان شناخته شده - Known Universe

کلمات مرتبط

اعماق كيهانمشتريشهاب سنگتلسكوپ

کیهان شناخته شده - Known Universe :

 تلسکوپ فضایی هابل در ارتفاع 650 km بر فراز زمین، پنجره ی ما بسوی اجرام آسمانی بوده است. هابل راز های بسیاری را برای ما رمز گشایی کرده و صد ها تصویر ارزشمند از اعماق کیهان برایمان فراهم آورده است. تصاویری که بشر همیشه تشنه ی آنها بوده است. هابل اثبات کرد که کیهان ما در حال بزرگ و بزرگ تر شدن است. دانشمندان وقتی هابل را بر روی مشتری متمرکز کردند، تاثیر شدید برخود شهاب سنگ ها با آن سیاره را ثبت کرده و از طریق آن به نکته های بسیار مفید علمی رسیدند. ولی این تلسکوپ 12 تنی برای همیشه باقی نخواهد ماند و بعد از چند سال منحدم خواهد شد. این فیلم بررسی ای است بر روی عملکرد هابل و همچنین قطعات خراب شده ی این تلسکوپ که فضانوردان با راهپیمایی های فضایی و تعمیر های متعدد خود آن ها را احیا کرده و با متصل کرد ابزار آلات جدیدی به هابل قدرت عملکرد آن را دوچندان کردند.تهیه شده توسط فروشگاه ساز آبتین